Kadra zarządzająca

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu

Ukończył studia MBA na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (International MBA in Strategy, Programme and Project Management). Przez większość swojej kariery zawodowej związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której przeszedł przez wszystkie szczeble pełniąc następujące funkcje:  Referent ds. handlu zagranicznego, Specjalista ds. handlu zagranicznego, Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego, Kierownik ds. eksportu, Dyrektor Eksportu. 

Maciej Nienartowicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, związany ze Spółką od 1993 roku. Posiada bogate doświadczenia w zakresie handlu zagranicznego zdobyte w kraju jak i zagranicą. W firmie odpowiedzialny jest za kontakty handlowe z kontrahentami zagranicznymi, nadzoruje prawidłową współpracę z armatorami, jest osobą decyzyjną w sprawach płatności dla dostawców. Uważnie śledzi koniunkturę na światowym rynku.

Joanna Kurdach

Członek zarządu

Joanna Kurdach jest absolwentką Politechniki Radomskiej, ukończonej na wydziale Elektrotechnik i Transportu. Całe dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach: Hordgal Sp. z o.o., Bakalland S.A., oraz Paranuss Sp. z o.o. związane jest ono z branżą spożywczą w różnych obszarach w/w firm między innymi: logistyka, zarzadzanie gospodarką magazynową i zakupy. Z firmą Atlanta Poland S.A. związana jest od 2013 roku początkowo odpowiedzialna była za sektor zakupów, aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Zakładem Produkcyjnym we Włocławku.

Wojciech Sztuka

Pełnomocnik Zarzadu ds. zakupów

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w firmach handlowych w Wielkiej Brytanii oraz związanych z doradztwem prawnym w USA.  Od 25 lat związany jest z firmą Atlanta Poland S.A. gdzie zajmuje się śledzeniem sytuacji na rynkach surowcowych, współtworzeniem strategii ich zakupów oraz negocjowaniem konkretnych kontraktów.