Prospekt emisyjny

Niniejsza elektroniczna wersja prospektu emisyjnego ATLANTA POLAND S.A. publikowana jest wyłącznie w celach informacyjnych.
Prospekt emisyjny w formie drukowanej dostępny jest w terminie jego ważności w siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego, w Punktach Obsługi Klientów domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską przyjmujących zapisy na Akcje Serii F, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1).
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który udzielił zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem emisyjnym jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prospekt może być traktowany wyłącznie jako materiał informacyjny.”

Prospekt_emisyjny