Aneksy i inne informacje

2005-01-06: Ustalenie daty pierwszego notowania (5/2005)

2005-01-06: Rejestracja papierów wartościowych w KDPW (4/2005)
2005-01-06: Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego (3/2005)
2004-12-29: Rejestracja papierów wartościowych w KDPW (16/2004)
2004-12-27: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (15/2004)
2004-12-22: Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego (14/2004)
2004-12-22: Przydział akcji serii G (13/2004)
2004-12-22: Przydział akcji serii F (12/2004)
2004-12-09: Zmiany do prospektu emisyjnego (10/2004)
2004-12-09: Zmiany do prospektu emisyjnego (9/2004)
2004-12-07: Cena emisyjna akcji serii F (8/2004)
2004-12-03: Zmiany do prospektu emisyjnego (7/2004)
2004-12-03: Atlanta Poland SA przedział ceny emisyjnej akcji serii F (5/2004)
2004-12-02: Atlanta Poland SA zmiany do prospektu emisyjnego (3/2004)