Dywidenda

 

Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2022/2023 data
1 Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022/2023.
Planowana kwota dywidendy: 2.985.032,96 zł , co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,49 zł (czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję.Dzień dywidendy – 18 marca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 17 kwietnia 2024 roku.
13.11.2023
2 Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

W dniu 19 grudnia 2023 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022/2023 zakończony 30 czerwca 2023 roku. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.985.032 złotych 96 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,49 zł (czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję.

1 Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2021/2022.

Planowana kwota dywidendy: 791.947,52 zł, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,13 zł (trzynaście groszy) na jedną akcję. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

Dzień dywidendy – 28 marca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy –  17 kwietnia 2023 roku.

17.11.2022
2 Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

W dniu 19 grudnia 2022 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022 zakończony 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.314.923 złotych 52 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję.

19.12.2022
Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2020/2021
data
1 Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020/2021.

Planowana kwota dywidendy: 2 314 923 PLN 52 groszy co oznacza 10 groszy na jedną akcję.

Dzień dywidendy – 9 marca 2022 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy –       29 marca 2022 roku.

16.11.2021
2 Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

W dniu 15 grudnia 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021 zakończony 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2.314.923 złotych 52 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję.

15.12.2021
Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 data
1 Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.

Planowana kwota dywidendy: 609 190 PLN 40 groszy co oznacza 10 groszy na jedną akcję.

Dzień dywidendy – 9 marca 2021 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy –       29 marca 2021 roku.

16.11.2020
2 Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

W dniu 16 grudnia 2020 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 2020 roku. Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 1.705.733 złotych 12 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję.

16.12.2020
Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 data
1 Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

Planowana kwota dywidendy: 304.595 PLN 20 groszy co oznacza 5 groszy na jedną akcję.

Dzień dywidendy – 9 marca 2020 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy – 27 marca 2020 roku.

13.11.2019
2 Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

W dniu 17 grudnia 2019 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019 zakończony 30 czerwca 2019 roku. Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 1.218.380 złotych 80 groszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

17.12.2019
Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 data
1 Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND S.A. w dniu 27 maja 2019 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki.

Zgodnie z uchwałą nr 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 6.091.904,00 PLN, która zostanie przeniesiona z kapitału zapasowego Spółki w celu jej przeznaczenia na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

Powyższe oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 PLN (jeden złoty zero groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy – na dzień 7 czerwca 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2019 roku.

27.05.2019