Kontakt dla inwestorów

Maciej Możejko

T: +48 728 411 937

E: m.mozejko@atlantapoland.com.pl

 

Zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału akcji w wyniku nabycia/zbycia akcji złożone na postawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych prosimy kierować na poniższy adres:

notyfikacje@atlantapoland.com.pl