2007

2007-12-19 (27/2007)   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2007-10-17 (25/2007)   Zawarcie znaczącej umowy
2007-06-29 (21/2007)   Powołanie osoby nadzorującej
2007-05-16 (13/2007)   Zmiany w Zarządzie Spółki
2007-04-27 (10/2007)  Zawarcie znaczącej umowy
2007-04-25 (9/2007)   ATLANTA POLAND S.A. zmiana w RN