2008

2008-12-19 (32/2008) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2008-12-11 (31/2008) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 grudnia 2008 roku.

2008-12-11 (30/2008)  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland SA w dniu 11 grudnia 2008 r.

2008-12-11 (29/2008)  Ustanowienie hipoteki.

2008-11-28 (28/2008)  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 grudnia 2008 roku.

2008-11-14 (27/2008)  Odwołanie prognoz finansowych na 2008 rok.

2008-10-30 (26/2008)  ATLANTA POLAND SA ustanowienie zastawu.

2008-10-28 (25/2008)  Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2008-10-14 (23/2008) ATLANTA POLAND SA ustanowienie zastawu – uzupełnienie.

2008-10-01 (24/2008)  Złożenie pozwu.

2008-09-25 (23/2008)  ATLANTA POLAND SA ustanowienie zastawu.

2008-09-18 (22/2008)  Zawarcie porozumienia ze spółką zależną.

2008-09-15 (21/2008)  Przedłużenie negocjacji warunków połączenia spółek Bakalland SA i Atlanta Poland SA.

2008-09-09 (20/2008)  Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną.

2008-08-26 (19/2008)  Udzielenie poręczenia kredytu.

2008-07-29 (18/2008)  Zawarcie znaczącej umowy.

2008-07-18 (17/2008)  Udzielenie poręczenia kredytu.

2008-07-14 (16/2008)  Modyfikacja porozumienia ze spółką Bakalland SA.

2008-07-08 (15/2008)  Zawarcie znaczącej umowy.

2008-06-26 (14/2008)  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland SA w dniu 25 czerwca 2008 r.

2008-06-26 (13/2008)  Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2008 – ATLANTA POLAND SA zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

2008-06-26 (12/2008)  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2008 roku.

2008-06-20 (11/2008)  ATLANTA POLAND SA zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki.

2008-06-17 (10/2008)  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 roku.

2008-06-04 (9/2008)  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2008-06-03 (8/2008)  Porozumienie ze spółką Bakalland SA.

2008-05-18 (7/2008)  Wybór biegłego rewidenta.

2008-05-15 (6/2008)  Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

2008-03-31 (5/2008) Informacje uzupełniające do raportu nr 4/2008 ( ATLANTA POLAND SA prognoza wyników finansowych na 2008 rok )

2008-03-31 (4/2008)  ATLANTA POLAND SA prognoza wyników finansowych na 2008 rok.

2008-01-25 (3/2008)  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.

2008-01-25 (2/2008)  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

2008-01-02 (1/2008)  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW