2009

30-12-2009 (31/2009) Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu.

07-12-2009 (28/2009) Rezygnacja osoby nadzorującej.
23-06-2009 (13/2009) Wybór biegłego rewidenta.
03-03-2009 (5/2009) Wybór biegłego rewidenta.