2017

2017-12-18 (20/2017) Powołanie osób nadzorujących.

2017-12-18 (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 grudnia 2017 roku.

2017-12-18 (18/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND SA z siedzibą w Gdańsku w dniu 18 grudnia 2017 roku.

2017-11-27 (17/2017) Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2017-11-16 (16/2017) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2017r.

2017-11-16 (15/2017) Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

2017-11-14 (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
2017-11-14 (13/2017) Deklaracja w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017.
2017-10-30 (12/2017) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2017/2018.
2017-10-05 (11/2017) Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję.
2017-08-14 (10/2017) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2016/2017.
2017-07-24 (9/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018.
2017-06-09 (8/2017) Aneks do znaczącej umowy.
2017-06-06 (7/2017) Zmiany w składzie osób zarządzających.
2017-05-31 (6/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu.
2017-04-20 (5/2017) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2016/2017.
2017-02-16 (4/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego.
2017-02-08 (3/2017) Otrzymanie decyzji o zwolnieniu od podatku od nieruchomości.
2017-01-30 (2/2017) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2016/2017.
2017-01-17 (1/2017) Zmiany w składzie osób zarządzających.