2019

2019-12-17  (20/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2019r.

2019-12-17  (19/2019) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

2019-12-17  (18/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 17 grudnia 2019 r.

2019-11-19  (17/2019) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.

2019-11-13  (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2019-11-13  (15/2019) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

2019-10-23  (14/2019) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

2019-10-23  (13/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

2019-08-06  (12/2019) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

2019-07-11  (11/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.

2019-05-27 (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja.

2019-05-27 (9/2019) Powołanie osoby nadzorującej.

2019-05-27 (8/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 27 maja 2019 roku.

2019-05-27 (7/2019) Uchwała NWZ o wypłacie dywidendy.

2019-04-29 (6/2019) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 maja 2019 roku.

2019-04-25 (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2019-04-18 (4/2019) Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2018/2019.

2019-02-11 (3/2019) Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND S.A.

2019-01-31 (2/2019) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.

2019-01-02 (1/2019) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania.