2020

2020-12-16 (20/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 grudnia 2020r.

2020-12-16 (19/2020) Powołanie osób nadzorujących.

2020-12-16 (18/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 16 grudnia 2020 roku.

2020-12-16 (17/2020) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

2020-11-18 (16/2020) Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 r.

2020-11-16 (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2020-11-16 (14/2020) Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.

2020-10-27 (13/2020) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.

2020-10-22 (12/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

2020-10-20 (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

2020-08-26 (10/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

2020-08-26 (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2020.

2020-08-05 (8/2020) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020.

2020-07-20 (7/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.

2020-07-15 (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.

2020-06-09 (5/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytu.

2020-04-23 (4/2020) Wstępne wyniki finansowe w III kwartale roku obrotowego 2019/2020.

2020-03-31 (3/2020) Korekta raportu półrocznego za 2019 rok.

2020-02-07 (2/2020) Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza.

2020-02-03 (1/2020) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.