Raporty Kwartalne

Rok obrotowy 2023/2024

23.05.2024 dane finansowe za III kwartał 2023/2024

29.11.2023 dane finansowe za I kwartał 2023/2024

Rok obrotowy 2022/2023

30.05.2023 dane finansowe za III kwartał 2022/2023

29.11.2022 dane finansowe za I kwartał 2022/2023

Rok obrotowy 2021/2022

29.11.2021 dane finansowe za I kwartał 2021/2022

30.05.2022 dane finansowe za III kwartał 2021/2022

Rok obrotowy 2020/2021

30.11.2020 dane finansowe za I kwartał 2020/2021

31.05.2021dane finansowe za III kwartał 2020/2021 

Rok obrotowy 2019/2020

29.11.2019 dane finansowe za I kwartał 2019/2020

1.06.2020 dane finansowe za III kwartał 2019/2020

Rok obrotowy 2018/ 2019

13.11.2018 dane finansowe za I kwartał 2018/2019

30.05.2019 dane finansowe za III kwartał 2018/2019

 

Rok obrotowy 2017/2018

29.11.2017 dane finansowe za I kwartał 2017/2018

30.05.2018 dane finansowe za III kwartał 2017/2018

Rok obrotowy 2016/2017

14.11.2016 dane finansowe za I kwartał 2016/2017

15.05.2017 dane finansowe za III kwartał 2016/2017

Rok obrotowy 2015/2016

16.11.2015 dane finansowe za I kwartał 2015/2016

16.05.2016 dane finansowe za III kwartał 2015/2016

29.08.2016 dane finansowe za IV kwartał 2015/2016

Rok obrotowy 2014/ 2015

14.11.2014 dane finansowe za I kwartał 2014/2015

15.05.2015 dane finansowe za III kwartał 2014/2015

28.08.2015 dane finansowe za IV kwartał 2014/2015

Rok obrotowy 2013/2014

14.11.2013 dane finansowe za I kwartał 2013/2014

15.05.2014 dane finansowe za III kwartał 2013/2014

Rok obrotowy 2012

15.05.2012 dane finansowe za I kwartał 2012

14.11.2012 dane finansowe za III kwartał 2012

14.02.2013 dane finansowe za IV kwartał 2012

15.05.2013 dane finansowe za V kwartał 2012

Rok obrotowy 2011

13.05.2011 dane finansowe za I kwartał 2011

14.11.2011 dane finansowe za III kwartał 2011

Rok obrotowy 2010

14.05.2010 dane finansowe za I kwartał 2010

15.11.2010 dane finansowe za III kwartał 2010

15.02.2010 dane finansowe za IV kwartał 2010