Polityka różnorodności

Polityka różnorodności (załącznik)

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Atlanta Poland S.A.:

Stan na: Liczba kobiet Liczba mężczyzn
15.12.2021 1 2
16.12.2020 1 2
27.05.2019 1 2
29.06.2018 1 2
06.06.2017 1 2
17.01.2017 0 3
14.11.2016 1 2
16.05.2016 1 2
30.06.2015 1 2

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Atlanta Poland S.A.:

Stan na: Liczba kobiet Liczba mężczyzn
20.12.2022 0 5
15.12.2021 3 4
16.12.2020 1 5
27.05.2019 1 5
29.06.2018 1 4
30.06.2017 1 4
17.01.2017 1 4
14.11.2016 1 4
16.05.2016 1 4
30.06.2015 1 4