Podział odpowiedzialności Zarządu

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu (schemat, podział zadań)