2012

4/2012 Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ „ATLANTA POLAND” S.A.

3/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland S.A. dnia 17 stycznia 2012 roku.

2/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 stycznia 2012 roku.

12/2012 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Atlanta Poland SA oraz treść projektów uchwał.

 

AP liczba akcji i głosów
Formularze NWZA AP
Ogłoszenie AP NWZ
Projekty uchwał NWZA AP

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza.

Zarząd Atlanta Poland S.A. działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zgodnie z punktem 13 porządku obraz WZA zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku, niniejszym informuje, iż do Spółki wpłynęło zgłoszenie następującego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski

18/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Atlanta Poland” SA 25 czerwca 2012 roku.