Zarząd

Piotr Bieliński

Prezes zarządu

Ukończył studia MBA na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (International MBA in Strategy, Programme and Project Management). Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której przeszedł przez wszystkie szczeble pełniąc następujące funkcje: Referent ds. handlu zagranicznego, Specjalista ds. handlu zagranicznego, Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego, Kierownik ds. eksportu, Dyrektor Eksportu.

Maciej Nienartowicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, związany ze Spółką od 1993 roku. Posiada bogate doświadczenia w zakresie handlu zagranicznego zdobyte w kraju jak i zagranicą. W firmie odpowiedzialny jest za kontakty handlowe z kontrahentami zagranicznymi, nadzoruje prawidłową współpracę z armatorami, jest osobą decyzyjną w sprawach płatności dla dostawców. Uważnie śledzi koniunkturę na światowym rynku.

Joanna Kurdach

Członek zarządu

Joanna Kurdach jest absolwentką Politechniki Radomskiej, ukończonej na wydziale Elektrotechnik i Transportu. Całe dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach: Hordgal Sp. z o.o., Bakalland S.A., oraz Paranuss Sp. z o.o. związane jest ono z branżą spożywczą w różnych obszarach w/w firm między innymi: logistyka, zarzadzanie gospodarką magazynową i zakupy. Z firmą Atlanta Poland S.A. związana jest od 2013 roku początkowo odpowiedzialna była za sektor zakupów, aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Zakładem Produkcyjnym we Włocławku.