zaproszenie na spotkanie dla inwestorów Gdańsk

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) zaprasza na spotkanie dla inwestorów, na którym zaprezentowane zostaną w szczególności wyniki finansowe Spółki oraz wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki.
Na spotkaniu Zarząd Spółki udzieli odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Spotkanie z inwestorami odbędzie się w Gdańsku w dniu 22 czerwca 2023r. o godz. 10.00.
W spotkaniu uczestniczyć będą osoby, które zgłoszą swój zamiar uczestnictwa w spotkaniu dla inwestorów nie później niż do dnia 16 czerwca 2023 roku do godz. 16.00. Zgłoszenia należy przesłać pod adres: m.mozejko@atlantapoland.com.pl Do dnia 20 czerwca 2023r., po ustaleniu listy osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu inwestorów, Spółka poinformuje o miejscu spotkania w formie tożsamej, co publikacja niniejszego zaproszenia.

 

W związku z brakiem potwierdzeń inwestorów, spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie.