Zaproszenie na spotkanie inwestorów- Włocławek

ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) zaprasza na spotkanie dla inwestorów, na którym zaprezentowane zostaną w szczególności wyniki finansowe Spółki oraz wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki.
Na spotkaniu Zarząd Spółki udzieli odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Spotkanie z inwestorami odbędzie się we Włocławku, w dniu 11 lipca  2023r. o godz. 10.00.
W spotkaniu uczestniczyć będą osoby, które zgłoszą swój zamiar uczestnictwa w spotkaniu dla inwestorów nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku do godz. 16.00. Zgłoszenia należy przesłać pod adres: m.mozejko@atlantapoland.com.pl Do dnia 04 lipca  2023r., po ustaleniu listy osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu inwestorów, Spółka poinformuje o miejscu spotkania w formie tożsamej, co publikacja niniejszego zaproszenia.

 

 

Spotkanie odbędzie się w:

ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ATLANTA POLAND S.A.

UL. WORONIA 28 

87-800 WŁOCŁAWEK

Godzina rozpoczęcia spotkania: 10:00