Rok podatkowy 2021-2022

ATLANTA POLAND SA podaje do publicznej wiadomości opis strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. co stanowi realizację obowiązku określonego w art. 27 c ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

28.06.2022- ATLANTA POLAND SA strategia podatkowa rok obrotowy 2021-2022